Whakamanatia te iwi me te whānau | Empowering whānau and communities

OUR VISION

He nohonga oranga pai ki te Kaupapa tangata

Our community is a place where people are empowered
to achieve and maintain the highest possible quality of life.
Empowering and sustaining all towards wellness.

OUR MISSION

Hangai ki te Kaupapa tangata

Directed by our Community needs

Tohu

Maketu Hauora Tohu